Veľké firmy

Legrand - UPS / Veľké firmy
MODULÁRNE UPS OD 10-120KVA
Sofistikované riešenie pre aplikácie 10-120kVA s požiadavkami na redundanciu a nepretržitú dostupnosť zálohy napájania aj v prípade potrebnej údržbe na UPS, napríklad dátové centrá. Modulárne UPS sa vyznačujú, okrem jednoduchej údržby, veľmi vysokou účinnosťou.

KONVENČNÉ UPS DO 800 KVA

Záložné trojfázové zdroje UPS 10-800 kVA konvenčnej konštrukcie pre zálohu napájania kritických inštalácií v doprave, zdravotníctve, priemysle, bankovníctve, dátových centrách, stavebníctve. Záloha menších aplikácií ako napríklad evakuačných výťahov, požiarno bezpečnostných zariadení, ale aj veľkých technologických celkov s paralelným zapojením až do 4 800 kVA

V prípade záujmu o UPS prosím kontaktujte:

Business Development Manager

Dušan Križan
mobil : +421 (0) 915 886 766
e-mail: dusan.krizan@legrand.sk