Veľké firmy

Legrand - UPS / Veľké firmy

MODULÁRNE UPS OD 10-120KVA
Sofistikované riešenie pre aplikácie 10-120kVA s požiadavkami na redundanciu a nepretržitú dostupnosť zálohy napájania aj v prípade potrebnej údržbe na UPS, napríklad dátové centrá. Modulárne UPS sa vyznačujú, okrem jednoduchej údržby, veľmi vysokou účinnosťou.

KONVENČNÉ UPS DO 800 KVA

Záložné trojfázové zdroje UPS 10-800 kVA konvenčnej konštrukcie pre zálohu napájania kritických inštalácií v doprave, zdravotníctve, priemysle, bankovníctve, dátových centrách, stavebníctve. Záloha menších aplikácií ako napríklad evakuačných výťahov, požiarno bezpečnostných zariadení, ale aj veľkých technologických celkov s paralelným zapojením až do 4 800 kVA

V prípade záujmu o UPS prosím kontaktujte:

Key Account Manager / Business Development Manager

Rudolf Kovalčík
mobil : 0915 913 780
e-mail: rudolf.kovalcik@legrand.sk